Herlianto, Benny, I Gusti Lanang Sidiartha, and I Gusti Ayu Putu Eka Pratiwi. 2019. “Validity of Pediatric Yorkhill Malnutrition Score to Detect Pediatric Hospitalized Malnutrition”. Bali Medical Journal 8 (1):78-82. https://doi.org/10.15562/bmj.v8i1.1299.